38 replies to “Octopus

  1. Jo, men tacka för att man blir förbannat hungrig när man ser en sån bild. Det är det absolut sämsta med mitt liv i Kirseberg, att varenda närstående rynkar på näsan åt mina bläckfiskkreationer. Har faktiskt lagt ner dem numera. . . Meddetirranean, her I come! . .så småningom.

    Like

  2. Cool pictures bud, it`s looks utterly delicious! It`s fun reading your posts, keep up the good work! – Harald

    haraldmeetsworld.wordpress.com – the life of a norwegian exchange student in Lincoln, NE 2012/2013

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star